De Sportcombinatie

De Sportcombinatie is een samenwerkingsverband van zelfstandige specialisten in de sport werkend vanuit Amersfoort. We leveren een bijdrage aan de maatschappij met als doel om iedereen op eigen niveau in beweging te krijgen. De Sportcombinatie biedt ondersteuning aan gemeenten, sportorganisaties en andere organisaties die sport in willen zetten om specifieke doelen te realiseren, Bijvoorbeeld doelen m.b.t. welzijn of gezondheid. Meer mensen met plezier laten sporten en bewegen staat hierbij voorop.

Hoe doen wij het?

Door de diverse samenstelling van professionals binnen de Sportcombinatie zorgen we ervoor dat uw opdracht beantwoord wordt door de mensen met het talent en de ervaring die past bij uw vraag. Uw specifieke vraag wordt vanzelfsprekend op maat beantwoord. Wij geloven niet in blauwdrukken, maar maken zeker gebruik van effectieve voorbeelden en ervaringen elders in Nederland. Tevens  verzorgen wij bijscholing  voor professionals in de sport.

Projecten

KVVA als buurthuis van de toekomst

KVVA als buurthuis van de toekomst

Samen met voetbalvereniging KVVA in Amersfoort is met een succesvolle Sportimpulsaanvraag het project 'KVVA als buurthuis van de…
Kwaliteitsimpuls Buurtsportcoaches

Kwaliteitsimpuls Buurtsportcoaches

NV SRO heeft De Sportcombinatie gevraagd om vijf buurtsportcoaches een kwaliteitsimpuls te geven. De buurtsportcoaches hebben de opdracht…